skip to Main Content

Извършване на писмени справки относно реституционни претенции

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ за платена такса;
3. Други документи доказващи правен интерес;
4. Пълномощно
обикновена – 14 дни обикновена -20 лв.
Back To Top