skip to Main Content

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК НА 01 АПРИЛ 2023 Г.

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Поради обявена бомбена заплаха два часа преди организираното в 35 СЕУ обучение, Ви информираме, че въпреки неприятната новина, то ще се проведе. Обучението ще започне в 18:30 ч., зала 226, УАСГ, адрес: бул. Христо Смирненски № 1. Изразяваме благодарност към ръководството на УАСГ за подкрепата.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02. 04. 2023 г., обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Район „Лозенец“ ще се проведе на 28 март 2023 г. (вторник) от 18:30 ч. в Актовата зала на 35 СЕУ „Добри Войников“, адрес: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ АДРЕСИ

На предстоящите избори за народни представители за НС, насрочени за 02. 04. 2023 г., живеещите на:

ул. Константин Петканов № 001, 003, 005, 013, 015, 017

ул. Слав Караславов № 001 вх. А, 001 вх. Б, 001 вх. В, 001 вх. Г, 001 вх. Д, 001 вх. Е,  002

ул. Братя Чакрин  №  002, 005 вх. А, 005 вх. Б, 005 вх. В, 006, 008 вх. А,

008 вх. Б, 010, 010А, 010Б, 010В, 012А, 012Б, 016

ще гласуват в избирателна секция № 66, която е с административен адрес: 175 ДГ, ул. Тодор Ф. Чипев № 1

СПРАВКА ЗА НОМЕР НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През интернет на адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Мобилен телефон: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0.25 ст. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен телефон: Избира се 0800 / 14726, безплатен за цялата страна.

Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 / 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 – по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 18 март 2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 67-НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК)

– подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;

– изпратено по факс: 02 988 56 97;

– изпратено по пощата на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, Район „Лозенец“.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:

 – на ел. поща office@lozenets.eu  – БЛАНКА 

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

В случай, че не сте успели да подадете заявление до 18 март 2023 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 27 март 2023 г., ако в район „Лозенец“ вече има назначена подвижна избирателна комисия. Следете сайта ни за допълнителна информация или се свържете с нас на телефон: 02 8665509.

 

Е-УСЛУГИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.

СПРАВКА за граждани за ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ за изборите на 02.04.2023 г.

На интернет адрес: http://www.grao.bg/elections/  всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Гражданите могат да се информират за мястото, на което ще гласуват, и чрез обаждане от стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Телефонът е безплатен за цялата страна.

Освен чрез горните комуникационни канали Столична община осигурява и възможност на телефонен номер 02 904 13 51 (безплатен за гражданите) в работни дни между 09:00 часа до 17:30 часа избирателите с постоянен адрес на територията на столицата да получат информация по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция, в която могат да упражнят правото си на глас в изборния ден.

КОНСУЛТАЦИИ

17 февруари 2023

В уведомление от 17 февруари 2023 г. и писмо до политическите партии и коалиции Константин Павлов, кмет на Район „Лозенец“ – СО, обяви датата за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии:

ден: 22 февруари 2023, сряда

час: 14:00

място: бул. „Васил Левски“ № 2, Заседателна зала, 7 ет.

9 февруари 2023

Указ № 28 на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 

23 Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала № 301 и кабинет № 302
Сайт: https://rik23.cik.bg/ns202304/

 

Централна избирателна комисия:
https://www.cik.bg/

Back To Top