skip to Main Content

Зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

От 1 януари 2025 г. се въвежда забрана за отопление на твърдо гориво за част от районите в столицата, включително и Район „Лозенец“. 

 

Забраната се въвежда в изпълнение на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община, приета с Решение № 931 на Столичен общински съвет по Протокол № 67 от 15.12.2022 г. 

 

Столична община вече е започнала изпълнението на програми за безплатна смяна на уредите за отопление на твърдо гориво с екосъобразни такива. СО има готовност да осигури нови отоплителни уреди по Програма „Околна среда 2021-2027“ като заменят старите съоражения на дърва и въглища. За тази цел, гражданите, които имат желание да се възползлват от тази възможност, да подадат предварително заявление чрез попълване на онлайн базиран формуляр на страница air.sofia.bg.

 

Наличието на попълнено предварително заявление ще бъде взето предвид при въвеждането на забраната за отопление на твърдо гориво, която влиза в сила от 1 януари 2025 г. 

 

 

Back To Top