skip to Main Content

Започна проект за насърчаване използването на медиация в район „Лозенец“ – СО

Моля да отделите няколко минути за да попълните въпросника по проекта наличен ТУК. Благодарим ви предварително!

На 16.12.2021 г. бе подписан договорът за изпълнението на проекта  „Насърчаване използването на медиацията в Столична община район „Лозенец“,  с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от  Национална асоциация на медиаторите, в партньорство с Район „Лозенец“.

Обща цел на проекта е развиване на партньорството между Столична община, район „Лозенец“ и Националната асоциация на медиаторите за преодоляване различни форми на агресия, конфликти и форми на насилие, проявявани в общността и в семейството, с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото. С възприемането на културата на мирно разрешаване на конфликти и постигане на споразумения в полза на всички заинтересовани страни, ще се повиши качеството на  съвместния живот в общината.

Как? Можете да видите в по-детайлното представяне на проекта:

предварително съобщение за проект
Back To Top