skip to Main Content

Започнаха традиционните срещи на родителските настоятелства с Кмета на района

От 27.10.2014 г. започнаха традиционните срещи на Кмета на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков с родителските, учителските настоятелства и родители на деца от общинските училища и детски градини.

Срещите започнаха от 107 ОУ „Хан Крум”, където бяха обсъдени реализираните мероприятия на територията на училището през изминалия сезон и основните приоритети за следващата година. Изготвянето на цялостния проект за ремонт на двора на училището е във финалната си фаза. Готова е вертикалната планировка и се очаква визуализацията и остойностяването на проекта, за да се пристъпи към кандидатстване за финансиране. Отделно от проекта, за 107 ОУ са отпуснати 12 000 лв., от Столична община, за изграждане на спортни съоръжения. Те трябва да бъдат изградени до края на годината, а решението за това какви да бъдат, Кмета на района предостави на родителското настоятелство и ръководството на училището. Логистична и техническа помощ при избора им ще оказва инженерния екип на район „Лозенец”.

Друг дългогодишен проблем, поставян неколкократно на предходните срещи, свързан с района около училището е на път да намери своето решение. Проекта за еднопосочно движение по улиците около 107 ОУ е готов и чака одобрение. След приемането му, трафика в района значително ще се улесни и предпоставките за инциденти ще намалеят.

Родителите отново поставиха въпроса за ограничаване на безразборното, неправилно паркиране на автомобили, което затруднява безопасното придвижване на децата до и от училище и изискаха предприемането на по-строги мерки, включващи цялостно решение на проблема.

Срещите с родителските и учителски настоятелства продължават до края на месец ноември.

Информация относно графиците можете да намерите във вашето учебно заведение или на тел. 02/963 22 84.
Можете да изпратите предварително своите въпроси на e-mail: oklozenets@abv.bg

Back To Top