skip to Main Content

Започва кампания за раздаване на безплатни домашни компостери

Всички граждани, желаещи да получат безплатно контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка в Район „Лозенец“ до 08. 03. 2023 г., 17:00 ч.

Инициативата е част от кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“. Основната ѝ цел е да стимулира гражданите за намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Заявленията са в свободен текст със следното задължително съдържание: 1. три имена на заявителя; 2. адрес (изискването е адресът да бъде на територията на район „Лозенец“); 3. телефон за връзка; 4. задължително трябва да се впише и: „Получателят декларира, че ще съхранява предоставения му компостер и ще го ползва по предназначение на посочения в заявлението адрес за срок от две години“.

Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани, освен от граждани, от администрациите на училища, детски градини и детски ясли.

Място на подаване: деловодство на Район „Лозенец“, бул.“Васил Левски“ № 2.

Телефон за информация: 0988 12 17 64 – Димитър Асенов; Недялка Тодоранова.

Back To Top