skip to Main Content

Започващи ремонти на „Топлофикация София” ЕАД и „Софийска вода” АД в долната част на район „Лозенец”

Започват ремонтните работи по топлопроводната и канализационна мрежа на „Топлофикация София” ЕАД и „Софийска вода” АД и в долната част на район „Лозенец”.
Улиците попадащи в този етап са:
ул. „Цанко Церковски” № 48-50-52-54, 58-62, 53-55, 57-59, 49-51, 2-4, 1-3, 7-9, 8, 6, 15, 13, 11, 17, 23, 14-16, 18-20, 34, 68-70, 63, 67;
ул. „Сава Огнянов” № 1, 2;

ул. „Добри Войников” № 53, 47, 45, 43-41, 39, 35, 6-8-10, 4, 33, 29-31, 23-25, 19, 17, 15, 9, 35-СОУ, Биологически факултет СУ;

ул. „Янко Соф. Войвода” № 6, 10;

ул. „Кирил Видински” № 2, 6, 8, 10;

бул. „Драган Цанков” № 4, 6, 12-16;

ул. „Елин Пелин” № 7;

ул. „Христо Смирненски” № 40, 38, 1А-3, 22-24, 26-28, 30-32, 16-18, 8-14, ОДЗ 19, ВИАС (3 сгради);

бул. „Евлоги Георгиев“ 34 – СГ САГ;

ул. „Яворец” № 7, 10;

ул. „Стара стена” №1;

ул. „Университетска” № 1-3, 2, 8, 10, 12;

ул. „Малуша” № 5-7-9, 12-16-16А, 2-8-10, 11;

ул. „Зелено бърдо” № 9-11;

ул. „Милин камък” № 26-28, 31-33.

Подробна информация е разлепена на видно място на входовете на всички засегнати сгради.

За времето на ремонта ще се наложи да бъде направена временна организация на движението (вижте приложените схеми). В тази връзка се налага забрана за спиране и паркиране на определени участъци.

За актуална информация следете сайта на „Топлофикация София” ЕАД – www.toplo.bg в раздел Ремонти 2015., както и на сайта на Район „Лозенец”. Допълнителни въпроси можете да отправяте към центъра за обслужване на клиенти на “Топлофикация София” EАД на тел. 0700 11111 или да пишете на e-mail: remonti2015@toplo.bg.

 

Back To Top