skip to Main Content

Заповед № РД09 – 95/ 03. 04. 2024

за принудително извозване и разкомплектоване на ИУМПС лек автомобил марка „Тойота Аурис“, цвят – сив, паркирано на ул. „Марин Тодоров“ 10

SKM_224e_Lo24071111160 (1)
Back To Top