skip to Main Content

Заповед № РД09 – 113/ 03. 04. 2024

за принудително извозване и разкомплектоване на ИУМПС лек автомобил марка „БМВ“, цвят – черен, паркирано на ул. „Милин камък“ 59

SKM_224e_Lo24071111161 (1)
Back To Top