skip to Main Content

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИУМПС

В 0816 СТ; С 0785 КМ; С 0795 МР; С 0878 ВХ; С 2107 ХХ (1); С 2107 ХХ;  С 2251 КМ; С 2450 НК; С 2951ВХ;Е 2185 ВА; РВ 4369 МХ; ШКОДА, ПАРКИРАНА НА УЛ.ЧАВДАР МУТАФОВ; ШКОДА ФЕЛИЦИЯ, ПАРКИРАНА НА УЛ.ЧАВДАР МУТАФОВ; ФИАТ, ПАРКИРАН Н УЛ.ЧАВДАР МУТАФОВ; ФИАТ ПАНДА , ПАРКИРАН НА УЛ.ПЕРСЕНК; ФИАТ МАРЕА ,ПАРКИРАН НА УЛ.ПЕРСЕНК; Т 7128 АТСУБАРУ, ПАРКИРАНО НА УЛ.КРИЧИМ 3-5СО 5541 СВСА 9195 МВСА 8867 АКСА 8867 АК СА 8359 КР СА 8217 МР СА 8036 ВХ СА 7884 МА СА 7146 КК СА 4877 АН СА 4813 АК СА 4397 АХ СА 4591 ВМ СА 3983 ВК СА 3384 НТ СА 0518 КК СА 0288КХ (1) СА 0288 КХСА 0198 АН СА 0171 МК С 9767 МР С 8450 ВМ С 8450 ВМ (1) С 8445 ХХ С 8190 ХС С 7883 ХМ С 7846 РХ С 7616 ВТ С 6960 КС С 6573 КС С 6303 КВ С 6303 КВ С 5989 МХ С 5917 НТ С 5242 ХР С 5072 ХН С 4670 ХР; С 4381 НК С 4280 КМ С 4084 ВН С 4059 ВР С 3528 Ч С 3144 МК С 7931 ХС

Back To Top