skip to Main Content

ОБА1.31 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за заверка
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
в рамките на 1 работен ден; 5.00 лв; Няма
Back To Top