skip to Main Content

“Доброволчеството – доброто в нас”

На 5 декември – Международният ден на доброволчеството бе даден официален старт на инициативата “Доброволчеството – доброто в нас”. Проектът стартира пилотно на територията на район „Лозенец”, като участие в него ще вземат ученици от 21 СОУ „Христо Ботев”, НПМГ „Акад. Л. Чaкалов”, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза” и възпитаниците на Школата за изящни и приложни изкуства към Училищно настоятелство на 35 СОУ „Добри Войников”.

“Доброволчеството е своеобразно училище за придобиване на практически знания, способности и умения, нужни за автобиографията и професионалното развитие на младите хора, особено при наличното несъответствие между търсени и предлагани качества на пазара на труда”, заяви евродепутатът Моника Панайотова.

Инициативата се стреми да провокира по-голям интерес сред младите към доброволческата дейност, като за целта в рамките на проекта ще се проведат два конкурса: конкурс за изготвяне на лого на инициативата (със срок за подаване на предложения до 31 януари 2014 г.) и конкурс за “направени добрини” в гимназиите на територията на район Лозенец в град София, (със срок за кандидатстване до 5 февруари 2014 г.). “Инициативата стартира пилотно в район Лозенец и вече има проявен интерес от училищата в района. Надявам се скоро и други райони на Столична община да се включат”, заяви по този повод Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков.

За да улесни младите в търсенето на идеи за доброволчество, инициативата дава старт и на интернет платформа за доброволчески идеи: www.dobrovolchestvo.com. Създателят й Доброслав Димитров (Империя Онлайн) заяви, че “една уеб страница е толкова добра, колкото се развива във времето”.

“Приветствам все повече инициативи, които спомагат за високо ниво на информираност за доброволчеството и неговите три измерения: дарителство, помощ-взаимопомощ и филантропия”, отбеляза Вера Кирилова от Националния алианс за работа с доброволци (НАРД). Според статистиката, представена от г-жа Кирилова активността на доброволците в България до 2011 г. е 3 %, като се наблюдава положителна тенденция на покачването й до 7 % през 2013 г. В допълнение тя посочи, че над 77 % от доброволците са на възраст между 16 и 23 години. Над 60 % от хората в България са се включвали във филантропски дейности.

Според Националния статистически институт над 20 хиляди са работещите в неправителствени организации, които се занимават с доброволчество, а 70 хиляди са доброволците, подпомагащи дейността им. В тази връзка, Любен Панов, програмен директор на Българския център за нестопанско право подчерта необходимостта от регулиране чрез закон на организираната доброволческа дейност в България, което обаче да не представлява допълнителна административна тежест за организациите.

По отношение на доброволчеството в спорта Йоанна Дочевска, Асоциация за развитие на българския спорт, отбеляза, че “доброволчеството в спорта е престиж и начин да се докоснеш до духа на спорта, което ни обогатява и ни дава мотивация. България се налага като активен домакин на спортни прояви на международната сцена и има нужда от подготвени доброволци в тази сфера”.

Back To Top