skip to Main Content

Две поредни срещи с граждани по проект за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

Столична община започва поредица от срещи с граждани в рамките на разяснителната кампания по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

В район „Лозенец” срещите ще се проведат на 18 и 23 юни от 18 часа в залата на 35-то СЕУ, ул. „Добри Войников“ 16.

Покана за събитието

Back To Top