skip to Main Content

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

За информация на гражданите, предоставяме актуалният график за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ на територията на район „Лозенец“ <<<ТУК>>>.

Столичен инспекторат и район „Лозенец“ напомнят, че ЕГО не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци, а се поставят в близост до тях, един ден преди събирането по график, без да запречват тротоарите или пътното платно.
При неспазване на това си задължение се налага глоба на физическите лица в размер от 100 до 5000 лв. и на юридическите лица от 700 до 20 000 лв.

Back To Top