skip to Main Content

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД 2016 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с подадени от родителите заявления за посещение на детските заведения през летния период, необходимостта от извършване на ремонтни дейности и хигиенизиране на сградния фонд и с цел осигуряване възможност на жителите на район „Лозенец” да ползват услугите на общинските детски заведения Ви предлагаме:

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ” ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД – 2016 ГОДИНА

Информация за пренасочване на децата ще бъде обявена на място във всяко детско заведение.

РАЙОН

ЦДГ/ОДЗ

М. ЮНИ

М. ЮЛИ

М. АВГУСТ

         Район „Лозенец“
 

ЦДГ №11

работи

не работи

работи

 

ЦДГ №19

работи

работи

не работи

 

ЦДГ №56

работи

работи

не работи

 

ЦДГ №92

работи

работи

не работи

 

ЦДГ №93

работи

работи

не работи

 

ЦДГ №141

работи

не работи

работи

 

ЦДГ №166

работи

работи

не работи

 

ЦДГ №174

работи

работи

не работи

 

ОДЗ №175

работи

работи

работи

Всичко работещи:

 

9

7

3

 

 

 

 

Back To Top