skip to Main Content

В София стартира проект за преосмисляне на културни пространства чрез мисловни игри

От 19 август до 15 ноември, Сдружение „Евро Адванс“ ще изпълни проект „Хибриден фестивал на мисловните игри: преосмисляне на културни пространства“. Инициативата има за цел да представи и насърчи здравословен начин на живот сред младежите в столицата, чрез практикуване на шахмат и други мисловни игри, като противодействие на негативните ефекти от пандемията Ковид-19.

Същината на проекта е в провеждането на еднодневно събитие в централна столична галерия, като арт пространството ще бъде реинтерпретирано като поле за спортна, интелектуална и социална изява на младите хора. Събитието ще се осъществи и в контекста на Европейска година на младежта, като целевата група са деца и младежи между 5 и 29 години. Спортната част ще бъде съпроводена от дискусия за ползите от шахмата и мисловните игри за детско-юношеското развитие и социалния живот на Столицата.

Датата на фестивала и начините за записване ще бъдат обявени на по-късен етап на сайта на Сдружението.

В частност, по проекта са предвидени следните дейности:

  • Хибриден фестивал на мисловните игри – шахматен сеанс на едновременна игра в който младежи ще имат възможността да изиграят партия срещу гросмайстор, както на живо в арт галерията, така и на онлайн платформа от дома. Хибридността тук ще има и огледален аспект като играчите в залата ще имат възможност и да тестват уменията си срещу една от най-добрите компютърни програми за шах в света. Ще бъдат нагледно представени и други интелектуални игри.
  • Дискусия на живо с широк спектър от участници относно възможностите за интегриране на шахмата и интелектуалните игри в педагогическия процес, както и за възможността градски пространства да бъдат преобразявани за подобен вид спортно-социални цели, които да интегрират различни групи от градското общество.
  • Издаването и разпространението на електронна книжка с добри практики, която да служи като ориентир за педагози, възпитатели, администрации, неправителствени организации, бизнес организации при преосмислянето им на частни и публично пространства за социални цели, както и при изготвянето на обучителни и тренировъчни програми.

Проектът заимства от успешния модел на Глобалния шахматен фестивал, провеждащ се в град Будапеща от Фондация „Юдит Полгар“ в партньорство с Националната галерия на Унгария. Там шахматният фестивал се е превърнал в престижно събитие за цялото

семейство, което навлиза в сферата на културата, спорта и изкуството, предоставяйки на публиките качествено свободно време.

Проект „Хибриден фестивал на мисловните игри: преосмисляне на културни пространства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от Сдружение „Евро Адванс“ – бенефициент, в партньорство с Фондация „Арт Спорт Талант“, Първа английска езикова гимназия и Район „Лозенец“.

Back To Top