skip to Main Content

Възможност за безплатно паркиране в подземния паркинг на Метростанция „Джеймс Баучер” за живущите в зони с временна забрана за спиране и паркиране

Във връзка с реализацията на Проект за разширяване на Метро София – II диаметър, участък около МС 12 – II влизащ в сила от 01.08.2014 г., създадената временна организация на движението и забраната за спиране и паркиране на определени участъци в кв. „Хладилника”

Уведомяваме живущите на:

ул. „Козяк” от № 17 до № 45,
ул. „Хенрих Ибесен” от № 1 до № 17,
ул. „Проф. Кр. Мирски” от № 8, 10 и 12
и бул. „Черни връх” в участъка от ул. „Орел” до ул. „Хенрих Ибсен”,

Че ще им бъде предоставена възможност за безплатно паркиране в подземния паркинг на Метростанция „Джеймс Баучер” /срещу РУМ Черни връх/.

За целта следва живеещите по постоянен адрес да подадат Искане по образец в деловодството на район „Лозенец” на бул. „В. Левски” № 2, ет. 2, като предоставят лична карта и квитанция за платен данък на МПС.

Back To Top