skip to Main Content

ВЪВЕЖДА СЕ ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТА НА УЛ. „БОГАТИЦА“

От 10.06.2017 г. до 17.06.2017 г. се въвежда временна организация на движение по ул. „Богатица“, във връзка с приключване на ремонта й.
Временната организация ще се въведе както следва:
Етап I :  за участък по ул.“Богатица“ от бул.“Арсеналски“ до ул.“Димитър Хаджикоцев“,  по ул.“Богатица“ от ул.“Димитър Хаджикоцев“ до ул.“Цветна градина“, по ул.“Богатица“ от ул.“ Цветна градина“ до бул.“Джеймс Баучър“  за периода от  10.06.2017г. до 12.06.2017г.,  за участък по ул.“Кожух планина“ от ул.“Богатица“ до ул. „Славище“ “ за периода от  10.06.2017г. до 15.06.2017г., 
Етап II :  за участък по ул.“Богатица“ от бул.“Арсеналски“ до бул.“ Джеймс Баучър“ , за участък по ул.“Цветна градина“ от ул.“Богатица“ до ул. „Славище“  за периода от  13.06.2017г. до 15.06.2017г.,
Етап III:  кръстовище на  ул.“Богатица“ и бул.“ Джеймс Баучър“  за    16.06.2017г. и  ул. Богатица от ул. Бяла черква  до бул. Арсеналски  и бул. Арсеналски от ул. Богатица до ул. Попово   за периода от  на 17.06.2017г.

<<<Дневен график за изпълнение>>>
<<<Схема на временната организация на движение>>>

Back To Top