skip to Main Content

Временна реорганизация на движението

Във връзка със заснемане на филма „Загубен в света” се въвежда временна реорганизация на движението в столицата.
За  район „Лозенец“:
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи снимачния екип от 06.00 до 16.00 часа на 13 юни на бул. „Христо Смирненски” между ул. „Добри Войников” и ул. „Университетска” – 30 (тридесет) паркоместа.

Реорганизация в остналата част от столицата:
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи снимачния екип, както следва:
От 12.00 часа днес до 12.00 часа на 10 юни на ул. „Янтра” между ул. „Виктор Юго” и ул. „ Николай В. Гогол”, в частта при ул. „Янтра” № 9 – 10 (десет) паркоместа.
От 10.00 до 18.00 часа на 10 юни и от 10.00 до 22.00 часа на 18 юни на ул. „Върбица” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Проф. Асен Златаров”, при ул. „Върбица” № 5 – 6 (шест) паркоместа.
От 10.00 до 18.00 часа на 10 юни и от 10.00 до 22.00 часа на 18 юни да се разреши престоят и паркирането на колите на снимачния екип на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” между ул. „Върбица” и ул. „Оборище”.

Забранява се влизането на пътни превозни средства за максимум от 2 минути за заснемане на кадър, както следва:
От 10.00 до 18.00 часа на 10 юни и от 10.00 до 22.00 часа на 18 юни по ул. „Върбица” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Проф. Асен Златаров”.
От 06.00 до 18.00 часа на 17 юни по бул. „Инж. Иван Иванов”, западното платно между бул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Партений Нишавски”.

 

 

Back To Top