skip to Main Content

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ И ЕТАПИ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ О.Т. 14В-О.Т. 14Г -О.Т.-237В ДО О.Т. 233, КВ. „ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО“

От 08.05.2018 г. започват реконструкция и изграждане на инженерна инфраструктура по ул. „Могилата“. Въвежда се временна организация на движение, по различните етапи, както следва:

От 08.05.2018 г. До 08.06.2018 г. се затваря за движение участък от ул. „Могилата“, при ул. „Сребърна“ /Етап 2/ за изграждане на водосток.

От 09.06.2018 г. до 08.07.2018 г. се затваря за движение част от ул. „Сребърна“, при кръстовището с ул. „Могилата“ /Етап 1/.

От 09.07.2018 до 22.07.2018 г. се затваря за движение част от ул. „Могилата“, при ул. „Филип Кутев“ /Етап 3/.

До 23.07.2018 г. ще бъде положен финалният износващ пласт на асфалтовата настилка, с което ремонтна ще приключи.

<<<Виж схема на етапите>>>

 

Back To Top