skip to Main Content

Временна организация на движение във връзка с основен ремонт на ул. „Люботрън”

Във връзка с основен ремонт на ул. „Люботрън” от ул. „Козяк” до бул. „Черни връх” Ви предоставяме схема на временната организация на движение:

ВОД – I етап

ВОД – II етап

ВОД- III етап

Back To Top