skip to Main Content

Временна организация на движението за във връзка с разширението на Софийското метро

От 04.30 часа на 09.02.2015 г. до 24.00 часа на 31.03.2015 г. се забранява извършването на десен завой от ул. „Сребърна” към бул. „Черни връх” в посока център.
Движението на пътни превозни средства в цитираната посока се извършва по временната връзка между ул. „Сребърна” и бул. „Черни връх” .

„Център за градска мобилност” от 09.02.2015 г. до 24.00 часа на 31.03.2015 г. ще промени маршрута на автобусни линии №№ 10-ТМ, 88 и 120. Виж повече на сайта на ЦГМ.

Схема 1 Схема 2

Back To Top