skip to Main Content

Вписване на осиновяване по чл. 62 от СК

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за самоличност;
2. Заверено копие от съдебното решение, с което се допуска осиновяването
в рамките на 1 работен ден; безплатно няма
Back To Top