skip to Main Content

ОБА1.37 Вписване в акт за раждане на припознаване

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за самоличност.
2. Заявление от двамата родители, което се подписва пред длъжностното лице по гражданско състояние или нотариално заверена декларация
в рамките на 1 работен ден; безплатно няма
Back To Top