skip to Main Content

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Лозенчани,

Информираме ви, че от сряда – 14 май (сряда)до 18 май (неделя) кръстовището при Семинарията ще бъде затворено. Това се налага поради полагане на бетон на построената естакада.
През петте дни бетонът ще се излива на три смени с четири бетонпомпи, уточниха строителите.

След приключване на обекта времето за преминаване през кръстовището ще се скъси от седем до десет пъти, а вредните емисии ще се намалят с около 40%.

Молим гражданите да вземат предвид предстоящите промени и да планират предварително алтернативните маршрути за придвижване.

Back To Top