skip to Main Content

Важно съобщение

Район „Лозенец” напомня, че почистването на тротоарите пред жилищните сгради и пред търговските обекти е ангажимент на собствениците, които също така са длъжни да премахват ледените висулки от стрехите.

Back To Top