skip to Main Content

Важно! График за миене на улици в район „Лозенец“

Във връзка със заповед на кмета на Столична община се въвежда временна забрана за ползване на улици, площади или части от тях от МПС и се закриват временно (частично или цялостно) участъци от „Синя зона“/„Зелена зона“ и/ или „служебен абонамент” в днитe, определени за миене на улици, тротоари, площади и алеи по карета на територията на район „Лозенец”:

27.07.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Н. Вапцаров“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Любата”, ул. „Козяк”

28.07.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Н. Вапцаров”, ул. „Бигла”

29.07.2020 г. – локално платно, бул. „Черни връх“, ул. „Бунтовник“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Любата”, ул. „Козяк”

30.07.2020 г. – бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Бигла”, ул. „Якубица”

31.07.2020 г. – бул. „ Пейо К. Яворов“, бул. „Джеймс Баучер”, ул. „Бигла”, ул. „Стоян Михайловски”, ул. „Якубица”

1.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, ул. „Бунтовник“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, ул. „Славище”

2.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, ул. „Димитър Хаджикоцев“, бул. „Арсеналски”, ул. „Славище”

3.08.2020 г. – бул. „Черни връх“, бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Св. Наум”

4.08.2020 г. – ул. „Св. Наум“, ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Ралица”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Черни връх”

5.08.2020 г. – ул. „Св. Наум“, бул. „Пейо К. Яворов”, бул. „Драган Цанков”, ул. „Елин Пелин”, ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Стоян Михайловски”

6.08.2020 – ул. „Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” , ул. „Ралица”

7. 08. 2020 – бул. „Драган Цанков”, ул. „Елин Пелин”, ул.“Криволак“, ул. „Милин камък”, ул. „Крум Попов”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”

Back To Top