skip to Main Content

Важно! График за миене на улиците в района от 19 до 30 юли 2022

ГРАФИК за миене

Моля, обърнете внимание на легендата към графика, която указва дали улиците, очертаващи карето планирано за измиване, ще бъдат мити в посочения ден.

Карти на обхвата на каретата за миене по номера: каре № 59каре № 60каре № 61каре № 62каре № 63каре № 64каре № 65каре № 66каре № 67каре № 68

С цел качество на миенето и пълен достъп до замърсените улици и тротоари, молим собствениците и водачите на МПС да преместят същите от определените за миене, според горния график, дни за времето от 7:00 до 16:30.

Телефон за информация за репатрирани автомобили: 070013233

Back To Top