skip to Main Content

Важно!!! Годишна обработка срещу насекоми, кърлежи и гризачи върху общински зелени площи

За предстоящия активен сезон на 2023 г. и провеждането на задължителните годишни обработки срещу насекоми, кърлежи и гризачи върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства е сформирана организация за извършване на възможно най-ранни дезинсекционни обработки на територията на Столична община.

Съгласно предписание от Министерство на здравеопазването (Столична Регионална здравна инспекция) и с оглед качествено и ефективно провеждане на обработките са актуализирани площите към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през 2023 година.

Предвид метеорологичните условия графиците за предстоящите обработките срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи, са предвидени да започнат по-рано тази година и екипите са в готовност да стартират дейностите на територията на Столична община
на дата 15.03.2023 г. (стартира в Южен парк) – срещу ларви на комари по водоемите;
– на дата 22.03.2023 г. (Южен парк и градина „Славейкови дъбове“) срещу кърлежи на общинските тревни площи,
 които ще се изпълняват поетапно съгласно Графиците и съобразно климатичната обстановка. Графиците за изпълнение на обработките са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт. Обработката на общинските зелени площи срещу кърлежи се извършва  задължително два пъти годишно.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Обработките се извършват рано сутрин до  10:00 часа при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Обработват се общински зелени площи, по възлагане от Столична община, и се контролират от дирекция „Зелена система“ или районните администрации.
Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

График на обработки в паркове и градини

График на обработки на територията на районите на Столична община

Back To Top