skip to Main Content

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019

Районна избирателна комисия
Столична община-избори
Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване
Указ № 53/19.03.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от РБългария

Back To Top