skip to Main Content

Акция за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

Районната администрация съвместно със служители на Общинска полиция и със съдействието на IV РПУ, въз основа на Заповеди на кмета на район „Лозенец”, извършиха принудително репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Всичките автомобили, включени в заповедта, са с изтекъл срок на предписанието за доброволно премахване.
С днешната акция, започва поетапното освобождаване на общинските терени и зелени площи, което ще продължи през цялата 2015 г.

 

Back To Top